SME BankหนุนSMEsบ/ชเดียว
จัดหมื่นล้านให้กู้สูงสุด5ล้าน5%

เอสเอ็มอีแบงก์เปิดตัวโครงการสินเชื่อ SMEs บัญชีเดียว เงื่อนไขพิเศษ 5 อย่างคือ ให้กู้สูงสุด 5 ล้านบาท ดอกเบี้ยต่ำ 5% ในปีแรก ปลอดชำระเงินต้น 5 เดือน ผ่อนนาน 5 ปี เอกสารครบอนุมัติใน 5 วัน วงเงิน 10,000 ล้านบาท หมดมีเพิ่มได้ถึง 30,000 ล้านบาท คาดเป็นประโยชน์ช่วยเสริมสภาพคล่องและขยายกิจการของSMEs มากกว่า 10,000 ราย พร้อมลงนามความร่วมมือพันธมิตร กรมสรรพกร กระทรวงการคลัง,กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมและ วว. กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯเพื่อช่วยเหลือด้านข้อมูลและคัดกรองผู้ประกอบการ

IMG_3549

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง นางพรรณขนิตตา บุญครอง ประธานกรรมการบริหาร และนายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (เอสเอ็มอีแบงก์) นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร  กระทรวงการคลัง นายพรเทพ การศัพท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมและนางลักษมี ปลั่งแสงมาศ ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมลงนามความร่วมมือในโครงการสินเชื่อ SMEs บัญชีเดียว วงเงิน 10,000 ล้านบาท 

นายสมชัย กล่าวว่า “ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศไทยมีการฟื้นตัวดีขึ้น โดยในช่วงไตรมาสที่ 1 เศรษฐกิจหรือค่าจีดีพีเติบโต 3.2% และในไตรมาสที่  คาดจะโตมากกว่า 3% ผลจากเม็ดเงินลงทุนจากภาครัฐทะยอยเข้ามาไม่น้อยกว่า 100,000 ล้านบาท ส่วนโครงการสินเชื่อ SMEs บัญชีเดียวเพื่อช่วยผู้ประกอบการบริหารสภาพคล่อง มีเงินทุนหมุนเวียน นับว่าเป็นสิ่งที่ดีและสอดพ้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ผู้ประกอบการจดแจ้งบัญชีเดียว เชื่อว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะยาว” 

IMG_3551

ด้านนายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการเอสเอ็มอีแบงก์กล่าวว่า จากการเติบโตของเศรษฐกิจในไตรมาสที่ 1 มากกว่า 3% ตามที่ท่านปลัดได้กล่าวไว้และคาดว่าจะโตต่อเนื่องในไตรมาสที่ 2 แสดงให้เห็นว่า วัฏจักรเศรษฐกิจถึงจุดต่ำสุดแล้วและจะมีการเติบโต ทางเอสเอ็มอีแบงก์จึงต้องการอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบSMEs เพื่อกระตุ้นให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีการขยายธุรกิจมากขึ้นและยังเป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการที่ทำความดี โดยกระทั่งไตรมาสที่ 1 มีSMEs ที่จดแจ้งบัญชีเดียวกับกรมสรรพากรเป็นจำนวน 430,000 ราย แสดงถึงความตั้งใจเป็นผู้ประกอบการที่มีธรรมาภิบาลสอดพ้องนโยบายรัฐบาล โดยเป็นลูกค้าSMEs ของธนาคารจำนวนประมาณ 16,000 ราย

ทั้งนี้ “โครงการสินเชื่อ SMEs บัญชีเดียว”  เอสเอ็มอีแบงก์ได้ดำเนินการเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลและกระทรวงการคลัง ที่สนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SMEs จดแจ้งบัญชีเดียวกับกรมสรรพากรในช่วงระหว่างวันที่ 15 มกราคม – 15 มีนาคม 2559 ซึ่งเป็นไปตามที่รัฐบาลได้ออกพระราชกำหนดมาตรการบัญชีชุดเดียว และการยกเว้น และลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับ SMEs วงเงินรวม 10,000 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการที่จดแจ้งบัญชีเดียว ได้มีเงินทุนหมุนเวียนและเสริมสภาพคล่อง ในการพัฒนาผลิตภาพการผลิตหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต รวมทั้ง ขยาย ปรับปรุงกิจการ โดยมี 5 เงื่อนไขพิเศษที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในการเข้าสู่แหล่งทุนของธนาคาร 

IMG_3553

ทั้งนี้  5 เงื่อนไขพิเศษ ของสินเชื่อ SMEs บัญชีเดียว คือ ให้กู้สูงสุดรายละ 5 ล้านบาท ดอกเบี้ยต่ำ 5% ในปีแรก(ปีต่อไป 6.75%) และปลอดชำระเงินต้นนาน 5 เดือน ผ่อนนาน 5 ปี นอกจากนี้ ถ้าเอกสารครบถ้วนเป็นไปตามเงื่อนไขธนาคารจะอนุมัติสินเชื่อได้อย่างรวดเร็วภายใน 5 วันทำการ และสามารถใช้ บสย. ค้ำประกันหรือจะใช้หลักประกันตามหลักเกณฑ์ปกติของธนาคาร

นอกจากนี้ผู้กู้ยังมีโอกาสได้รับสิทธิประโยชน์เงื่อนไขพิเศษจากสินเชื่อบัญชีเดียวดังกล่าวด้วย คือ  “กู้ได้ 5 เท่าของกำไรก่อนหักภาษี” หากเป็นนิติบุคคลที่มีการยื่นงบการเงินกับหน่วยราชการตั้งแต่ 2 รอบปีบัญชีขึ้นไป และทั้งหมดต้องผ่านการคัดกรองจากหน่วยงานพันธมิตร 3 หน่วยงานที่ลงนามความร่วมมือกัน

โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย จะคัดกรองผู้ประกอบการในโครงการต่างๆที่อยู่ภายใต้การดูแล  เช่น โครงการยกระดับ OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือโครงการคูปองวิทย์เพื่อโอทอป ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการภายใต้การยกระดับผู้ประกอบการ หรือ โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการสู่ AEC ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นต้น ส่งสมาชิกเข้าร่วมโครงการกับธนาคาร  รวมถึงหน่วยงานพันธมิตรที่ธนาคารเคยลงนามความร่วมมือก่อนหน้านี้ กว่า 100 หน่วยงาน เช่น  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  หอการค้าไทย สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย เป็นต้น จะเข้าร่วมคัดกรองสมาชิกของแต่ละสมาคมเข้าร่วมโครงการด้วยเช่นกัน เพื่อให้ประโยชน์กับสมาชิกได้โอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำและเงื่อนไขพิเศษจากธนาคาร

ส่วนกรมสรรพากร  ซึ่งเป็นต้นเรื่องของการจดแจ้งบัญชีเดียวนั้น จะช่วยสนับสนุนในเรื่องข้อมูลและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ SMEs ต่อไป

อย่างไรก็ตาม  เพื่อให้สินเชื่อ  SMEs บัญชีเดียว ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น ธนาคารได้เปิดโอกาสให้นิติบุคคลที่จดแจ้งบัญชีเดียว ที่เพิ่งเริ่มส่งงบการเงิน หรือ ผู้ประกอบการ SMEs นิติบุคคล ทั่วไป และ บุคคลธรรมดา ที่ไม่ได้จดแจ้งบัญชีเดียวกับกรมสรรพากร  มีโอกาสใช้บริการสินเชื่อดังกล่าวด้วยเช่นกัน โดยสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจะปรับไปเป็นตามที่ธนาคารกำหนด 

ธนาคารเชื่อว่าผลิตภัณฑ์สินเชื่อ SMEs บัญชีเดียวนี้ จะช่วยตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการ SMEsได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยสร้างโอกาสเข้าสู่แหล่งทุนของธนาคารทั้งด้านสินเชื่อและเติบโตไปสู่การร่วมลงทุน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจเติบโตต่อไปอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนนโยบายการจัดทำบัญชีชุดเดียวของรัฐบาล และส่งผลบวกต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยภาพรวมและการจ้างงานต่อไป

“หากงบประมาณ 10,000 ล้านบาทที่ตั้งไว้หมด เพราะคิดว่าคงไม่พอ เราสามารถเพิ่มได้อีกถึง 30,000 ล้านบาท โดยคาดว่าจะมี SMEs ได้รับประโยชน์จากโครงการสินเชื่อSMEs บัญชีเดียว เป็นจำนวนมากกว่า 10,000 ราย ในขณะที่เป้าการปล่อยสินเชื่อสำหรับปี 2559 อยู่ที่ 35,000 ล้านบาท”  นายมงคลกล่าว

IMG_3552

ในโอกาสเดียวกันยังมอบป้ายสินเชื่อเพื่อสนับสนุนกิจการ SMEs ที่ได้จดแจ้งและได้รับสินเชื่อ SMEs บัญชีเดียวและมีผู้ประกอบการบางส่วนมาจัดบูทแสดงผลิตภัณฑ์ของตนด้วย

 ผู้ว่า

20160518_122309_resized

ผักกาด

เทียนหอม

รองเท้า

You may also like...