ผู้บริหารดุสิตรับรางวัล
“APacCHRIE Lifetime”

 

APacCHRIE (Asia-Pacific Council on Hotel, Restaurant and Institutional Education) มอบรางวัล “APacCHRIE Lifetime Achievement” ให้กับนายชนินทธ์ โทณวณิก รองประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล เพื่อยกย่องและให้เกียรติแก่การอุทิศตนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมการบริการในประเทศไทย ผ่านการตั้งสถาบันการศึกษาต่างๆทั้งด้านการโรงแรม ผลิตบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวทร่ได้มาตรฐานแห่งแรกในอาเซียน โรงเรียนด้านอาหารและการบริการ

 “APacCHRIE Lifetime Achievement” เป็นรางวัลที่จัดตั้งขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้นำที่สร้างผลงานที่โดดเด่นในการช่วยวางรากฐานและพัฒนาด้านการศึกษาของอุตสาหกรรมการบริการให้เติบโตต่อเนื่อง โดยนายชนินทธ์ได้รับรางวัลนี้ เนื่องจากผลงานและความตั้งใจด้านการพัฒนาบุคลากรในสายอาชีพอุตสาหกรรมการบริการผ่านการจัดตั้งสถาบันการศึกษาต่างๆ อาทิ วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันการศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านอุตสาหกรรมบริการของประเทศไทยแห่งแรกที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ,

การร่วมมือกับเลอ คอร์ดอง เบลอ สถาบันสอนศิลปะการทำอาหารที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เปิดสถาบันสอนศิลปะการทำอาหาร เลอ คอร์ดอง เบลอ ดุสิต และล่าสุดก่อตั้งโรงเรียนดุสิตธานีการโรงแรม โรงเรียนที่ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานสมรรถนะและความสามารถในการให้บริการของบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวแห่งอาเซียนแห่งแรกของประเทศไทย (ASEAN Common Competency Standards for Tourism Professionals)

“ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อรับรางวัล APacCHRIE Lifetime Achievement ผมพยายามทุ่มเทชีวิตการทำงานเพื่อนำดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล ให้เป็นแบรนด์โรงแรมที่มีเอกลักษณ์ความเป็นไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล โดยนอกจากธุรกิจโรงแรมแล้ว เรายังได้ขยายมาเปิดสถาบันการศึกษา เพื่อพัฒนาบุคลากรในสายอาชีพอุตสาหกรรมการบริการและสร้างผู้นำในอนาคตสู่อุตสาหกรรมนี้” นายชนินทธ์ กล่าว

APacCHRIE ก่อตั้งขึ้นในปี 2545 ที่ประเทศฮ่องกง เป็นสภาสำหรับหน่วยงานการศึกษาทางด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการทั้งในระดับ โรงเรียน วิทยาลัย และมหาวิทยาลัยที่นำเสนอหลักสูตรทางด้านการบริหารจัดการโรงแรมและร้านอาหาร ตลอดจนการประกอบอาหาร และศิลปะในการทำอาหารในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค  และเป็นสมาชิกของ  International Council on Hotel, Restaurant, and Institutional Education หรือ I-CHRIE ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2489 เพื่อทำหน้าที่เป็นสภาที่ให้การสนับสนุนและยกระดับการศึกษาทางด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการในด้านต่าง ๆ  ในระดับโลก

 นายชนินทธ์ โทณวณิก รองประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนลรับรางวัล “APacCHRIE Lifetime Achievement” ในงานกาล่าดินเนอร์ของงานประชุมวิชาการนานาชาติ 14th APacCHRIE CONFERENCE 2016 ที่จัดขึ้น ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา

You may also like...