ผ่านร่างพ.ร.บ.พลังนิวเคลียร์ฯ
เตรียมประกาศใช้เป็นกฎหมาย

You may also like...