ร่วมเปิดวิสาขบูชามหามงคล
“84 พรรษา บรมราชินีนาถ”

You may also like...