ศูนย์วิทยาศาตร์ฮาลาลฯ ปัตตานี
อบรมบุคลากรด้าน “เชือดสัตว์”

 

ผศ.(พิเศษ) ดร.บรรจง ไวทยเมธา รองผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาบุคลากรด้านการเชือดสัตว์และสถานประกอบการโรงเชือดสัตว์ให้มีความรู้ความเข้าใจด้านศาสนาอิสลามควบคู่ไปกับงานด้านอนามัยสัตว์ที่ถูกต้องเพื่อป้อนเข้าสู่สถานประกอบการผลิตอาหารฮาลาล” จัดขึ้นโดย ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สำนักงานปัตตานี) เพื่อผลิตพนักงานเชือดสัตว์ฮาลาลที่มีคุณภาพป้อนสู่ตลาดแรงงานไทยและต่างประเทศ

ซึ่งเป็นการจัดตามแนวทางศาสนาที่มีวิทยาศาสตร์รองรับ ณ ดิ อามาน โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ทอำเภอเทพา จังหวัดสงขลาเมื่อวานเร็วๆ นี้

You may also like...