ทรู-IBMผุดศูนย์R&Dดิจิตอล
ปูทางแพลตฟอร์มระดับภูมิภาค

ยามนี้มักได้เห็นความเคลื่อนไหวเพื่อไทยเดินหน้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดทรูผนึกไอบีเอ็ม ปรับโฉมดิจิตอลไทยเทียบสากลด้วยการสร้าง “True IBM Innovation Studio @Bangkok” ปูทางศูนย์กลางพัฒนานวัตกรรมบนดิจิตอลแพลตฟอร์มของเอเชีย  ยกระดับการพัฒนานวัตกรรมบนดิจิตอล คอนเวอร์เจนซ์ แพลตฟอร์ม ผสานศักยภาพโครงข่ายบรอดแบนด์ ไฟเบอร์ และ 4G และยุทธศาสตร์คอนเวอร์เจนซ์ของกลุ่มทรูเข้ากับเทคโนโลยีไอบีเอ็ม เสริมแกร่งผู้ประกอบการใหม่หรือสตาร์ทอัพและธุรกิจทุกประเภท ทุกอุตสาหกรรม คาดเสร็จสิ้นปี 2559

P.1

ศุภชัย เจียรวนนท์ (1)

นายศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่นกล่าวว่า ทรู มุ่งส่งเสริมการค้นคว้าวิจัย พัฒนาผลงานนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง และสร้างคุณค่าให้แก่สังคมและประเทศชาติอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในยุคที่ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ยุคของการเชื่อมโยงด้วยอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงอย่างแท้จริง (Digital Connectivity)  ทรู จึงร่วมมือกับ ไอบีเอ็ม ผู้นำเทคโนโลยี แนวคิดการออกแบบ และดิจิตอลแพลตฟอร์มมาตรฐานระดับโลก ยกระดับการพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรมเทียบระดับสากล เตรียมสร้าง True IBM Innovation Studio @Bangkok เพื่อเป็นศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมดิจิตอล (Digital Hub)  ในอาเซียน และนับเป็นศูนย์การพัฒนานวัตกรรมบนดิจิตอลแพลตฟอร์มแห่งแรกในเอเชีย

นอกจากนี้ ยังร่วมกันพัฒนาดิจิตอล คอนเวอร์เจนซ์ แพลตฟอร์ม โดยนำศักยภาพความเป็นผู้นำคอนเวอร์เจนซ์ของกลุ่มทรูที่ให้บริการหลากหลาย บนโครงข่ายอินเทอร์เน็ตทั้งแบบมีสายและไร้สายที่ครอบคลุมมากที่สุดในประเทศไทย ผสานกับเทคโนโลยี แนวทางปฏิบัติ ความรู้และประสบการณ์ระดับโลกจากไอบีเอ็ม เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมบริการและเพิ่มศักยภาพของกลุ่มทรูให้สามารถส่งมอบประสบการณ์ดิจิตอลที่ตรงใจไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้บริการอย่างเหนือความคาดหมาย สะดวกสบาย และราบรื่นมากที่สุด

ทั้งนี้ True IBM Innovation Studio @Bangkok ออกแบบมาเพื่อรองรับการวิจัยพัฒนานวัตกรรมบนดิจิตอลแพลตฟอร์มที่เปิดกว้างสำหรับทุกประเภทธุรกิจ ทุกอุตสาหกรรม ไม่จำกัดเฉพาะบริการด้านสื่อสารโทรคมนาคมเท่านั้น  จึงเป็นการสนับสนุนให้เกิดการลงทุนและการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในทุกภาคส่วน  สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลของรัฐบาล ทั้งยังเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้ประเทศไทยก้าวขึ้นเป็นประเทศศูนย์กลางดิจิตอลในระดับภูมิภาค

ทรูตระหนักเป็นอย่างดีว่าการสร้างประสบการณ์ดิจิตอลที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง
ถือเป็นกลยุทธ์สำคัญสู่ความสำเร็จของธุรกิจในทุกวันนี้

แรนดี้ วอล์คเกอร์ (1)

นายแรนดี้ วอล์คเกอร์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ไอบีเอ็ม เอเชียแปซิฟิก กล่าว ไอบีเอ็มพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะผสานความร่วมมือสำคัญๆ เพื่อเร่งให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมต่างๆ อย่างรวดเร็ว ดังเช่นในครั้งนี้ที่ไอบีเอ็มจะนำเทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญเฉพาะในด้านค็อกนิทิฟคอมพิวติ้ง คลาวด์ โมบายล์ และพาณิชย์อิเลกทรอนิกส์ รวมถึงแนวคิดการออกแบบโซลูชั่นโดยยึดประสบการณ์ผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง เข้าร่วมเสริมสร้างพื้นฐานธุรกิจดิจิตอลที่แข็งแกร่ง ให้ทรูพร้อมยกระดับการส่งมอบสุดยอดประสบการณ์แก่ลูกค้าและผู้บริโภคชาวไทยและในภูมิภาคต่อไป

เทคโนโลยีอันชาญฉลาดบนดิจิตอล คอนเวอร์เจนซ์ แพลตฟอร์ม ผสานกับแนวคิดด้านการออกแบบประสบการณ์ดิจิตอลเหนือชั้นแก่ลูกค้าภายใต้ความร่วมมือในครั้งนี้ของทรูและไอบีเอ็ม จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งของทรูในการเป็นผู้นำคอนเวอร์เจนซ์ไลฟ์สไตล์นางพรรณสิรี อมาตยกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ ไอบีเอ็ม ประเทศไทย กล่าว การสร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิตอลได้อย่างรวดเร็ว และเพิ่มโอกาสให้คนไทยได้เข้าถึงศักยภาพที่จะเกิดขึ้นจากความร่วมมือนี้ในวงกว้างของทรู จะเป็นแรงผลักดันสำคัญต่อการพัฒนาประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิตอลอย่างก้าวกระโดด

ทั้งนี้ True IBM Innovation Studio @Bangkok  เตรียมจัดสร้างขึ้นที่สยามสแควร์ซอย 2 คาดว่า จะแล้วเสร็จภายในสิ้นปี 2559 เพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนานวัตกรรมบนดิจิตอลแพลตฟอร์มของเอเชีย ในสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ พร้อมรองรับการคิดค้น พัฒนา และทดลองนวัตกรรมในหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์, IoT (Internet of Things), พาณิชย์อิเลกทรอนิกส์ (E-Commence) และการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Big Data)  โดยทุกความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิตอลจะผ่านการบ่มเพาะและพัฒนาตามคอนเซ็ปต์สากลของ IBM Studios จึงมั่นใจได้ว่า ทุกผลงานนวัตกรรมจะสามารถออกสู่ตลาดได้ ใช้งานได้จริง เป็นประโยชน์ และสร้างคุณค่าสูงสุดแก่ผู้บริโภคชาวไทย 

You may also like...