วช.-สอศ.นำร่องภาคเหนือจ.น่าน
“ประกวดสิ่งประดิษฐ์สายอาชีวะ”

You may also like...