“รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร”
ชวนร่วมงาน75 ปีสถาปนารพ.

You may also like...