ก.วิทย์ฯเปิดนวัตกรรมเพื่อธุรกิจ
“NESP Innovation Fair” อิสาน

 

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมกับเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) จัดงาน “NESP Innovation Fair 2016: นวัตกรรมเพื่อธุรกิจ”ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา จังหวัดขอนแก่น
เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ภารกิจและบริการของอุทยานวิทย์ฯสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยมี รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทย์ฯเป็นประธานเปิดงาน พร้อมผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นและ อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.)

inno

รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ

inno2

รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.)

รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นการตอกย้ำความสำเร็จของปีที่ผ่านมาที่ได้มีการจัดงาน NESP Innovation Fair ขึ้นเป็นครั้งแรก โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อแพร่และประชาสัมพันธ์ความพร้อมในการให้บริการต่างๆ ของอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการจัดงาน NESP Innovation Fair 2016 ครั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเกิดการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ผู้บริโภค และเข้าใจในบริการต่างๆ ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีไว้รองรับภาคเอกชน ทั้งด้านการพัฒนากระบวนการผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยมีวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นพื้นฐาน               

“กระบวนการเผยแพร่กิจกรรมของอุทยานวิทยาศาสตร์ในวันนี้ หวังว่าจะสามารถสร้างความตระหนักและรับรู้ให้แก่ประชาชนทั่วไป ได้เห็นถึงความสามารถของคนไทยในการผลิตนวัตกรรม ซึ่งไม่แพ้ชาติใดในโลก” รศ.ดร.วีระพงษ์ กล่าวเพิ่มเติม

inno3

inno4

นอกจากนี้ภายในงานนอกจากมีผู้ประกอบการนำผลิตภัณฑ์นวัตกรรมมาแสดงแล้ว ยังมีการประกาศผลรางวัล Innovation Award 2016 จำนวน 9 รางวัลด้วย ได้แก่

1.      สาขาธุรกิจนวัตกรรม

inno5

         รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดฮาร์ดดิสไดร์ที่มีประสิทธิภาพ โดย คุณชินกร สมยา ได้รับการบริการจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ปลาร้าเพชรดำ โดย นางไพรัตน์ บริหาร ได้รับการบริการจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ฟื้นฟูแบตเตอรี่ โดย คุณพินิจนันต์ ชนะสะแบง ได้รับการบริการจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

2.      สาขานวัตกรรมเชิงพาณิชย์ – กระบวนการนวัตกรรม

inno6

         รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ระบบนำความเย็นจากน้ำล้นของเครื่องผลิตน้ำแข็งกลับมาใช้ในการผลิตน้ำแข็ง โดย รศ.ดร.อนุสรณ์ ชินสุวรรณ ได้รับการบริการจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ชุดอุปกรณ์เป่ารูตะแกรงเพื่อลดการอุดตันสำหรับตะแกรงทรงกระบอกหมุนอัตโนมัติ โดย ผศ.ดร.สุพรรณ ยั่งยืน ได้รับการบริการจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ ชุดคัดแยกขยะเปียกสำหรับติดตั้งเข้ากับระบบคัดแยกขยะ โดย ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ ได้รับการบริการจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

3.      สาขานวัตกรรมเชิงพาณิชย์ – ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม

inno7

          รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ การออกแบบสร้างเครื่องฆ่ามอดมะขามด้วยคลื่นความถี่วิทยุ โดย รศ.ดร.ชาญชัย ทองโสภา ได้รับการบริการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เครื่องปรับสภาวะอากาศปลอดเชื้อแบบเบ็ดเสร็จ โดย คุณศุภฤกษ์ ใจสุดา ได้รับการบริการจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่  ผลิตภัณฑ์ ไหมขัดฟัน โดย ผศ.ทพ.ดร.สมเกียรติ เหลืองไพรินทร์ ได้รับการบริการจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

You may also like...