สดร.ดึงMTECพิสูจน์วัตถุจากฟ้า
ชี้ชัดอุกกาบาตหินอะคอนไดรท์

 

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำชิ้นส่วนวัตถุที่ตกทะลุหลังคาบ้านที่พิษณุโลก ตรวจพิสูจน์ที่ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ โดยใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็คตรอนแบบส่องกราด หรือ Scanning Electron Microscope ผลชี้ชัดเป็นอุกกาบาตหินชนิดอะคอนไดรท์มีที่มาจากดาวเคราะห์น้อย เตรียมศึกษารายละเอียดลึกว่ามาจากดาวเคราะห์น้อยดวงใด

หิน2

ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ กล่าวว่า ตามที่ คุณป้าบัวล้อม ชโลมไพร และครอบครัว ผู้พบวัตถุดังกล่าว ได้มอบชิ้นส่วนวัตถุที่ตกทะลุหลังคาบ้านเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559 จำนวน 2 ชิ้น ให้แก่ สดร. นำมาศึกษาและตรวจสอบโดยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จึงนำได้ชิ้นส่วนดังกล่าวมาตรวจพิสูจน์ที่ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ(MTEC)  ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็คตรอนแบบส่องกราด (Scanning Electron Microscope: SEM)

หิน

ผลการตรวจพิสูจน์เบื้องต้น พบว่า เป็นอุกกาบาตหินชนิดอะคอนไดรท์ ซึ่งเป็นอุกกาบาตที่มีต้นกำเนิดมาจากดาวเคราะห์น้อย อุกกาบาตชนิดอะคอนไดรท์มีการค้นพบค่อนข้างน้อยเพียง 8% ของอุกกาบาตที่ตกบนพื้นโลก องค์ประกอบเบื้องต้นเป็นธาตุเหล็กผสมนิกเกิล (ซึ่งแตกต่างจากองค์ประกอบของเหล็กบนโลกที่เป็นเหล็กออกไซด์) และแร่ธาตุอื่นๆ เช่น ไพรอกซีน โอลีวีน และ ทรออิไลท์ หลังจากนี้ต้องใช้เวลาในการตรวจพิสูจน์อย่างละเอียดอีกประมาณ 1-2 วัน จะทำให้ทราบประเภทย่อยของอุกกาบาตได้อย่างแน่ชัด ซึ่งจะทำให้ทราบว่ามาจากดาวเคราะห์ดวงไหน

ดร.ศรัณย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ต้องขอขอบคุณป้าบัวล้อม ที่มอบชิ้นส่วนวัตถุดังกล่าวมาให้เราได้นำมาศึกษา ซึ่งมีคุณค่ามากในการศึกษาเรียนรู้ และวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ และขอขอบคุณศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติที่อนุญาตให้ใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ระดับสูงในการตรวจพิสูจน์อุกกาบาตดังกล่าว หลังจากนี้ สดร. จะนำข้อมูลที่ได้มาศึกษาวิจัยในรายละเอียด และตีพิมพ์เผยแพร่เป็นผลงานทางวิชาการต่อไป

You may also like...