แลกธนบัตรที่ระลึกฯธ.กรุงเทพ
ผ่านเครื่องATM – สาขา11ส.ค.

 

ธนาคารกรุงเทพ จัดเตรียมเอทีเอ็มจำนวน 1,725 เครื่องทั่วประเทศบรรจุธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ชนิดราคา 500 บาท เพิ่มอีกช่องทางสำหรับบริการให้ลูกค้าและประชาชนที่ให้ความสนใจแลกเก็บเป็นที่ระลึกผ่านเครื่องเอทีเอ็มที่มีสติกเกอร์ติดไว้เป็นสัญลักษณ์ นอกเหนือจากบริการที่สาขาของธนาคาร เริ่มวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559 ตามกำหนดจ่ายแลกอย่างเป็นทางการที่ธปท.กำหนดไว้

นางพรนิจ

นางพรนิจ ตุลย์วัฒนจิต ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ออก ‘ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559’ ชนิดราคา 500 บาท แลก 500 บาท และได้ขอความร่วมมือมายังธนาคารเพิ่มช่องทางในการจ่ายแลกให้กับลูกค้าและประชาชนอย่างทั่วถึงนั้น ทางธนาคารกรุงเทพได้เตรียมตู้เอทีเอ็มให้เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการจ่ายแลก โดยดำเนินการบรรจุธนบัตรที่ระลึกดังกล่าวในกล่องบรรจุเงินชนิด 500 บาท เพื่อให้ลูกค้าและประชาชนสามารถกดธนบัตรที่ระลึกได้จากเครื่องเอทีเอ็ม

สำหรับเอทีเอ็มที่จะบรรจุธนบัตรที่ระลึกนี้ ธนาคารได้กำหนดไว้จำนวนทั้งสิ้น 1,725 เครื่องทั่วประเทศ โดยจะเป็นเอทีเอ็มที่ติดตั้งบริเวณด้านหน้าสาขา โดยต่อเครื่องธนาคารจะบรรจุจำนวน 500,000 บาท (1,000 ฉบับ) ถึง 1,000,000 บาท (2,000 ฉบับ) และจะติดสติกเกอร์บริเวณด้านหน้าเครื่องเป็นสัญลักษณ์ให้ทราบว่าเครื่องเอทีเอ็มนี้บรรจุธนบัตรที่ระลึก ซึ่งจะติดไว้จนกว่าธนบัตรจะถูกถอนหมดจึงจะดำเนินการปลดสติกเกอร์ออก

นับได้ว่าเป็นครั้งแรกในการเพิ่มช่องทางการจ่ายแลกธนบัตรที่ระลึกทางเครื่องเอทีเอ็ม นอกเหนือจากที่สามารถจ่ายแลกได้ที่สาขาทั่วประเทศของธนาคาร โดยจำนวนธนบัตรจะเป็นไปตามที่ธนาคารได้รับจัดสรรจากธปท. เพื่อกระจายไปยังทุกพื้นที่ทั่วประเทศ และได้กำหนดให้วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559 เป็นวันแรกของการจ่ายแลกทั้ง 2 ช่องทางตามที่ธปท.กำหนด

You may also like...