SME Development Bank
ร่วมเปิดศูนย์ออกแบบผลิตภัณฑ์

นางสาลินี วังตาล ประธานกรรมการ SME Development Bankและ ผู้อำนวยการ สสว.     นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ SME Development Bank ร่วมพิธีเปิด “ศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์” (Thailand Industrial Design Center) โดย ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เพื่อผลักดัน การออกแบบของไทยให้มีมูลค่าสูงขึ้น (High Value) ขับเคลื่อนการดำเนินงานและพัฒนา SMEs ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับผลิตภัณฑ์สู่ตลาดสากลก้าวสู่ประเทศไทย ยุค 4.0

ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อเร็วๆ นี้

SME Development Bank ร่วมพิธีเปิดศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์2

You may also like...