เครื่องช่วยฟังวิทยาลัยฯสี่พระยา
รางวัลสิ่งประดิษฐ์ฯระดับดีมาก

You may also like...