“ดีแทค ไตรเน็ต” ชี้แจงปัญหา
ลูกค้าร้องอยู่ฟิลิปปินส์มีบิล4แสน

You may also like...