วช.จัดเลี้ยงอำลาผู้บริหาร
ถึงวาระเกษียณอายุราชการ

You may also like...