สคร.จัดสัมมนาให้ความรู้
เอกชนร่วมลงทุนกิจการรัฐ

 

เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้มีการจัดสัมมนาเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ ตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีนางปานทิพย์ ศรีพิมล ที่ปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ เป็นประธานในการเปิดการสัมมนาดังกล่าว ครั้งที่ ๑ ณ โรงแรมเดอะ กรีน พาร์ค รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี เมื่อวันจันทร์ ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ และครั้งที่ ๒ ณ โรงแรมภูเขางาม รีสอร์ท จังหวัดนครนายก เมื่อวันพุธ ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙

%e0%b8%9b%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b4%e0%b8%9e%e0%b8%a2%e0%b9%8c-%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%a5

การจัดสัมมนาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ และรับทราบนโยบายของรัฐบาลและกฎระเบียบต่างๆ ในการร่วมลงทุนได้อย่างถูกต้อง และครบถ้วนแก่บุคลากรของรัฐในส่วนภูมิภาค ซึ่งดำเนินการใน ๓ จังหวัด สงขลา อุบลราชธานีและเชียงราย

dsc_207re

You may also like...