“เชสเตอร์” ร่วมปันรักปันน้ำใจ
มอบทุนน้องรร.เศรษฐเสถียรฯ

 

นางนัดดาวดี สุวรรณนาคินทร์ (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ  บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จำกัด มอบเงินสนับสนุนแก่โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ เป็นจำนวน 200,000 บาท นอกจากนี้ยังมอบทุนการการศึกษาแก่น้องๆ 30 ทุน จำนวน 100,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 300,000 บาท  ภายใต้โครงการ “เชสเตอร์ ปันรัก ปันน้ำใจ” โดยมี นางสายใจ สังขพันธ์ (ขวา) รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเศรษฐเสถียรฯ เป็นผู้รับมอบ ซึ่งโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการและเป็นโรงเรียนสอนคนหูหนวกแห่งแรกของประเทศไทย

พร้อมกันนี้เชสเตอร์ได้จัดกิจกรรมสันทนาการพร้อมเลี้ยงอาหารกลางวันรวมถึงมอบของขวัญให้กับนักเรียน เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่และนักเรียนด้วย

You may also like...