กรุงไทยปิดระบบอิเล็กทรอนิกส์
8–9 ต.ค.เวลา 00.01– 04.00 น.

You may also like...