สจล.-โตโยต้า มอเตอร์ เอเชียฯ
เสริมสร้างศักยภาพนศ.ไทยปี60

โลกยานยนต์กำลังเปลี่ยนโฉมด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ นายณรงค์ชัย บัณฑิตวรภูมิ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บจก.โตโยต้า มอเตอร์ เอเซีย แปซิฟิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง(TAMP-EM)  ผนึกความร่วมมือกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง (สจล.) ในโครงการเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ปี 2560 เปิดรับเยาวชนนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ชั้นปีที่ 3 เข้าไปเรียนรู้ในสาขาต่างๆมากมาย เพื่อพัฒนาทักษะ รวมถึงขั้นตอนทำงานผ่านการปฏิบัติจริง 

โดยมีรศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดี และผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ รุ่นพระแสง รองคณบดี กำกับดูแลโครงการ สำหรับสาขาที่ให้ไปเรียนรู้ อาทิ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  เป็นต้น   ทั้งนี้เพื่อพัฒนาบุคลากรไทยให้มีความรู้ความสามารถก้าวทันเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมยานยนต์  รองรับไทยแลนด์ 4.0 ที่ขับเคลื่อนด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม

You may also like...