วช.พาสัญจรศูนย์วิจัยข้าวโพดฯ
เทคโนฯผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

 

นายธีรวัชร ภรสัมฤทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) เป็นประธานเปิดโครงการสื่อมวลชนสัญจร เรื่อง “การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมเดี่ยวพันธุ์สุวรรณ 4452 ในเขตจังหวัดนครราชสีมา”  ณ ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ (ไร่สุวรรณ) อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเผยแพร่งานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์จริง ไม่ทิ้งไว้บนหิ้ง สะท้อน  “ไร่สุวรรณ” มีดีหลายอย่าง ไม่ใช่แค่ “ข้าวโพดหวาน”  ของฝากหวาน หอม อร่อย ซึ่งเป็นที่รู้จักของผู้สัญจรทั่วไปเท่านั้น

You may also like...