“เดลต้า” รับรางวัลกระทรวงอุตฯ
รับผิดชอบต่อสังคม-ชุมชนเยี่ยม

You may also like...