สธ.ชี้เลี่ยงสัมผัส “ด้วงก้นกระดก”
พิษแรงแม้ไม่ตาย-ล้างได้ด้วยน้ำ

You may also like...