ผวจ.เชียงใหม่รับมอบผ้าห่ม
ช่วยภัยหนาวปี59จากเครือซีพี

You may also like...