วท.มอบความสุขแจกของขวัญ
ส่งท้ายงานวันเด็กแห่งชาติ60

 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี /รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ วท. ร่วมกิจกรรมส่งท้ายงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2560 ซึ่งในปีนี้มีรางวัลกว่า 30 รางวัล มาแจกน้องๆที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ ตุ๊กตาตัวเล็ก ตุ๊กตาตัวใหญ่ และจักรยานจำนวน 2 คัน เพิ่มเติมความสุขหลังจากได้สนุกกับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในแง่มุมต่าง ๆ เช่น ทดลองวิทย์กับแดนมหัศจรรย์แสงซินโครตรอน ทดลองทำสบู่กับวว.

2. (11)

2. (14)

รศ.นพ. สรนิต ได้เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆภายในงาน อาทิ หน่วยวัดพื้นฐานในกิจกรรมมาตรวิทยาวงล้อมหัศจรรย์ ของ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) , การทดลองวิทยาศาสตร์ซินแลนด์แดนมหัศจรรย์แสงซินโครตรอน ของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (สซ.) ,กิจกรรมต่อจิ๊กซอแผนที่ของพ่อ ของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) ,ทดลองทำสบู่ปรับกลิ่นน้ำมันหอมระเหยในกิจกรรมสถานี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) , มาเรียนรู้ครอบครัวอะตอมจาก สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) เป็นต้น

2. (16)

นอกจากนี้ยังได้กล่าวแสดงความขอบคุณผู้ปกครองทุกท่าน ที่พาบุตรหลานมาเข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติปี 2560 และขอให้ช่วยทำหน้าที่สนับสนุน น้องๆเยาวชนรุ่นใหม่ ให้เกิดความสนใจที่จะเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์กันให้มากขึ้น เพราะวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องสำคัญที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเราทุกคน

You may also like...