ธ.กรุงเทพถวายภัตตาหารเพล
สวดมนต์บำเพ็ญกุศลสตมวาร

You may also like...