สธ.ส่งทีมแพทย์ดูแลผู้แสวงบุญ
ดินแดนพุทธภูมิ อินเดีย เนปาล

You may also like...