สธ.เอาผิดผู้นำเข้าแชร์ข้อมูลเท็จ
“บัตรทองกับรพ.ขาดสภาพคล่อง”

โฆษกกระทรวงสาธารณสุข แจงมีผู้ไม่ประสงค์ดี แชร์ภาพและข้อมูลที่เป็นเท็จทางสื่อสังคมออนไลน์ เรื่องโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ากับโรงพยาบาลขาดสภาพคล่อง พร้อมตัดต่อเติมหรือดัดแปลงและข้อความที่สื่อให้ผู้อ่านเข้าใจว่า รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้กล่าวข้อความสร้างความเข้าใจผิดต่อประชาชน กระทบต่อภาพลักษณ์ของระบบสุขภาพไทย ส่งกลุ่มกฎหมายแจ้งความดำเนินคดี ชี้ทำให้ผู้อื่นเสียชื่อ  ถูกดูหมิ่น เกลียดชัง ได้รับความอับอาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขและโฆษกกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า ข้อมูลจากการเฝ้าระวังด้านข่าวสารสาธารณสุข พบมีการเผยแพร่ภาพและข้อความทางสื่อสังคมออนไลน์ เกี่ยวกับโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าหรือบัตรทอง ว่าเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้โรงพยาบาลรัฐขาดทุน  โดยมีภาพตัดต่อเติมหรือดัดแปลงและข้อความที่สื่อให้ผู้อ่านเข้าใจว่า รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้กล่าวข้อความนั้น  สร้างความเข้าใจผิดกับประชาชนที่ได้รับข้อมูลข่าวสาร  และส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของระบบสุขภาพไทย
ทั้งนี้เบื้องต้นได้มอบหมายให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สืบค้นหาผู้นำเข้าและเผยแพร่ภาพและข้อความทางสื่อสังคมออนไลน์ และให้กลุ่มกฎหมาย กระทรวงสาธารณสุข แจ้งความดำเนินคดีผู้นำเข้าและเผยแพร่ข้อมูลภาพและข้อความดังกล่าว
โดยการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550  มาตรา 16 ผู้ใดนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ปรากฏเป็นภาพของผู้อื่น และภาพนั้นเป็นภาพที่เกิดจากการสร้างขึ้น ตัดต่อ เติมหรือดัดแปลงด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด ทั้งนี้ โดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรือได้รับความอับอาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และมาตรา 14 ที่ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน5 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ดังนั้น ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อและแชร์ภาพและข้อความดังกล่าวต่อ การส่งต่อข้อมูลใดๆ ให้ผู้อื่น ควรตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนเผยแพร่ “เช็คก่อนแชร์”ทุกครั้ง

You may also like...