สกว.เร่งงานวิจัยสู่พาณิชย์
เป็น ‘แม่ไก่’ ดึงม.ช่วยเอกชน

You may also like...