วช.ประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย
ประเภทบัณฑิตศึกษา ปี 2561

 

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และพิธีมอบเกียรติบัตรทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และบรรยายพิเศษเรื่อง “แนวทางการบริหารแผนงานวิจัยทุนบัณฑิตศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑ ณ. ห้องประชุมจูปิเตอร์ ชั้น๓โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร


นอกจากนี้ ยังมีการจัดเสวนา เรื่อง “ไขโจทย์วิจัย พิชิตทุนบัณฑิต” ซึ่งได้รับเกียรติจาก นางสาวสุกัญญา ธีระกูรณ์เลิศ ผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการ ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม วช. เป็นผู้ดำเนินรายการ โดยผู้ร่วมเสวนาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการ วช. ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.กาญจนา เงารังษี ประธานผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการ ด้านเศรษฐกิจและสังคม รองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการ ด้านเศรษฐกิจและสังคม รองศาสตราจารย์ ดร.อำไพวรรณ ภราดร์นุวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการ ด้านการเกษตร และนางสุนันทา สมพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการ ด้านการเกษตร

You may also like...