มอบรางวัลประกวดภาพถ่าย
“เมืองสายน้ำ…สามเวลา”

You may also like...