“ดีแทค” รับมือพื้นที่น้ำท่วม-สกลนคร
ดูแลสถานีฐานให้ใช้บริการได้ปกติ

You may also like...