แบงก์กรุงเทพสัมมนาลูกค้า
วางแผนจัดการทรัพย์สิน-ภาษี-กม.

นางสาวพจณี คงคาลัย (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ นายเควิน ฟู (ขวา) ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ และนางสาววรพร วิทยะสิรินันท์ (ซ้าย) เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Senior Vice President สายลูกค้าบุคคล ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมให้การต้อนรับ นายชินภัทร วิสุทธิแพทย์ (ที่ 2 จากขวา) ที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงานกฎหมายสยามซิตี้ โอกาสให้เกียรติเป็นวิทยากรในงานสัมมนาพิเศษ หัวข้อ การวางแผนจัดการทรัพย์สินในธุรกิจครอบครัว ด้านภาษีและกฎหมาย สำหรับสมาชิกบัวหลวง เอ็กซ์คลูซีฟ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเรื่องการบริหารทรัพย์สินใน 2 ด้านหลักๆ คือ การบริหารทรัพย์สินที่มีอยู่ในปัจจุบันให้งอกเงย และการเตรียมความพร้อมเพื่อส่งผ่านความมั่งคั่งสู่ทายาทรุ่นต่อไป

ทั้งยังสามารถนำข้อมูลไปปรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการทรัพย์สินทั้งในระดับส่วนตัว ครอบครัว และในธุรกิจได้ต่อไปอีกด้วย

You may also like...