ตะลึง…คนไทยป่วยเบาหวาน 9.8%
ปรับชีวิต-งดหวานลดเสี่ยงป่วยฉุกเฉิน

You may also like...