กฟผ. คิดค้นอุปกรณ์ซ่อมสายไฟแรงสูง
ไม่ต้องดับไฟได้สำเร็จครั้งแรกในไทย

You may also like...