‘Thailand e-Commerce Week2017’
โอกาสความสำเร็จบนโลกออนไลน์

 

รมว.ดิจิทัลฯ เผยมูลค่า B2C ไทยครองอันดับ 1 อาเซียน รัฐบาลเร่งผลักดันโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและระบบเทคโนโลยีเต็มที่เพื่อหนุนธุรกิจอีคอมเมิร์ซไทยก้าวเข้าสู่แถวหน้าในระดับเอเชีย ใช้สิ่งที่ภาครัฐลงทุนให้เป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตและทำธุรกิจ  พร้อมก้าวสู่ตลาดโลก ด้าน ETDA ชู Thailand e-Commerce Week 2017 สร้างองค์ความรู้และทักษะอีคอมเมิร์ซให้ผู้ประกอบการรับมือทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และเพิ่มช่องทางการค้าออนไลน์สู่นานาประเทศ ที่คาดปี 60 ค้าออนไลน์จะโตมีมูลค่ากว่า 2.8 ล้านล้านบาท ขณะ www.lazada.co.th คว้างวัลธุรกิจออนไลน์ขวัญใจคนไทยแห่งปี “Thailand e-Commerce Awards: People’s Choice 2017”  ประเภทธุรกิจ

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวเปิดงาน Thailand e-Commerce Week 2017 “Online! Shall We GO…วิ่งให้ทันโอกาส เพราะตลาดอีคอมเมิร์ซไม่รอใคร”  ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 26 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ว่า เทคโนโลยีดิจิทัลในปัจจุบันมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจตลอดเวลา รัฐบาลจึงมีหน้าที่สนับสนุนผู้ประกอบการให้สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในทางธุรกิจให้มากที่สุด ซึ่งมูลค่าการซื้อขายผ่านอีคอมเมิร์ซในช่วง 6 ปีที่ผ่านมา เติบโตเฉลี่ยร้อยละ 10 อย่างต่อเนื่อง โดยกลุ่มตลาดที่ซื้อขายแบบ B2C ของไทยยังคงสูงเป็นอันดับ 1 ของภูมิภาคอาเซียน และคาดว่าในปี 2560 นี้ มูลค่าอีคอมเมิร์ซรวมทั้งหมดจะเติบโตเป็นกว่า 2.8 ล้านล้านบาท

ทั้งนี้รัฐบาลได้วางยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศด้วยนโยบายประเทศไทย 4.0 และดำเนินโครงการเพื่อวางโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารและดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็นโครงข่ายบรอดแบนด์แห่งชาติ โครงข่ายระหว่างประเทศและศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต ดาวเทียมสื่อสารของประเทศไทย โครงการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ในพื้นที่เป้าหมาย

นอกจากนี้ รัฐบาลยังมีแผนปฏิบัติการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) ซึ่งมุ่งเน้นการบูรณาการทำงานร่วมกับทุกกระทรวง รวมทั้งบูรณาการการทำงานตามกลไกประชารัฐร่วมกับหน่วยงานภาคเอกชนและภาคประชาชน และ แผนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ ระยะ 5 ปี (2560 – 2564)

“สิ่งที่จะต้องทำควบคู่กันไปก็คือ การให้ความรู้และสร้างความเข้าใจแก่ประชาชน ต่อการนำเทคโนโลยีที่รัฐบาลลงทุนไว้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินชีวิตและการดำเนินธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ ถือเป็นเวทีแห่งการสร้างอนาคตของประชาชนคนไทยทุกระดับ ที่ต้องการเปลี่ยนตัวเองสู่เจ้าของธุรกิจอีคอมเมิร์ซ หรือจากเจ้าของธุรกิจอีคอมเมิร์ซธรรมดาก้าวไปสู่ตลาดในภูมิภาคอาเซียน และก้าวสู่ตลาดโลกต่อไป” ดร.พิเชฐ กล่าว

ด้าน นางจีราวรรณ บุญเพิ่ม ประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหาร สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่า เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ETDA ได้กำหนดภารกิจในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนหันมาทำธุรกรรมออนไลน์และอีคอมเมิร์ซ โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลหรือคิดค้นนวัตกรรมต่าง ๆ เข้ามาเสริมการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงการสร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สร้างองค์ความรู้ และทักษะแก่ประชาชน ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกดิจิทัล รวมทั้งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนธุรกิจและเศรษฐกิจของประเทศ

การจัดงาน “Thailand e-Commerce Week 2017” ในปีนี้จึงเปรียบเสมือนการนำคนที่เข้าร่วมงานก้าวไปพร้อมกัน เพื่อคว้าโอกาสทางธุรกิจที่สดใสในอนาคต เพราะตลอด 3 วันของการจัดงาน ผู้ที่เข้าร่วมจะได้รับองค์ความรู้และทักษะด้านอีคอมเมิร์ซ จากผู้เชี่ยวชาญทั้งของไทยและจากต่างประเทศ โดยเฉพาะผู้ที่คิดจะทำธุรกิจอีคอมเมิร์ซ และผู้ที่เป็นอีคอมเมิร์ซหน้าใหม่ ซึ่งแค่มีเพียงสมาร์ทโฟนและอินเทอร์เน็ตก็สามารถทำอีคอมเมิร์ซในยุคนี้ได้

งาน “Thailand e-Commerce Week 2017” ยังส่งเสริมและสร้างโอกาสให้อีคอมเมิร์ซไทยที่เข้มแข็งแล้ว ได้ก้าวไปสู่ตลาดที่ยิ่งใหญ่มากขึ้น จากกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจ ซึ่งผู้เข้าร่วมจะได้พบปะหารือกับบริษัทผู้ซื้อรายใหญ่จากต่างประเทศ เช่น บริษัทนำเข้าจากจีนและฮ่องกง ที่ต้องการสินค้าและบริการที่มีคุณภาพจากผู้ประกอบการไทย และที่ขาดมิได้ก็คือ การส่งเสริมและยกย่องธุรกิจอีคอมเมิร์ซที่มหาชนยอมรับ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อการดำเนินธุรกิจอีคอมเมิร์ซ เป็นกำลังใจให้แก่ผู้ประกอบการ และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ธุรกิจอีคอมเมิร์ซหน้าใหม่ กับการมอบรางวัล Thailand e-Commerce Awards: People’s Choice 2017 ให้ธุรกิจออนไลน์ขวัญใจคนไทยแห่งปี ซึ่งเฟ้นหาจากการเสนอชื่อและการโหวตของมหาชน

ฝ่ายนางสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่า  ไฮไลต์ของงาน Thailand e-Commerce Week 2017  คือ รวบรวมทุกเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอีคอมเมิร์ซแบบครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ ผู้ให้บริการรับชำระเงิน ผู้ให้บริการจัดส่งสินค้าและโลจิสติกส์ รวมถึงผู้ให้บริการทางด้านการทำการตลาดดิจิทัล หรือแม้กระทั่งผู้ให้บริการทางด้านการถ่ายภาพสินค้า ซึ่งมาเปิดบูทให้คำปรึกษาและเสนอบริการโดยมอบส่วนลดบริการแบบลดสุด ๆ ที่นี่

นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงโชว์เคสสำหรับร้านค้าออนไลน์ที่ประสบความสำเร็จ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ SMEs OTOP และสินค้าจากดารานักแสดง เช่น โอปอล์ – หมอโอ๊ค, ครูเงาะ, กุ๊บกิ๊บ, ป๋าเทพ ฯลฯ รวมทั้งมีพื้นที่สำหรับขายสินค้าซึ่งลดราคากันสุด ๆ ภายในงานด้วย

อีกทั้งยังร่วมกับ Job BKK และ Work Venture จัด “e-Job Fair”  ให้เหล่านักเรียน นักศึกษา พนักงาน และคนรุ่นใหม่ ที่สนใจเข้าทำงานในบริษัทอีคอมเมิร์ซชั้นนำ สามารถมาสมัครงานในสาขาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอีคอมเมิร์ซ เช่น สายงานดิจิทัล ออนไลน์มาร์เก็ตติ้ง ไอที โซเชียลมีเดีย การสร้างดิจิทัลคอนเทนต์ และอีกมากมายภายในงาน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความต้องการบุคลากรที่มีทักษะอีคอมเมิร์ซและดิจิทัลและตลาดงานด้านนี้ที่มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อย ๆ

พร้อมทั้งงานสัมมนาโดยวิทยากรผู้เป็นกูรูของวงการอีคอมเมิร์ซและวงการดิจิทัลทั้งในประเทศไทยและระดับนานาชาติ มาร่วมถ่ายทอดความรู้เทคนิคต่าง ๆ เช่น การสร้างแบรนด์สำหรับธุรกิจดิจิทัล การทำการตลาดดิจิทัล สร้าง Global Opportunity ด้วย e-Commerce ฯลฯ และจัดเวิร์กชอปคอร์สต่าง ๆ ในการทำอีคอมเมิร์ซโดยวิทยากรมืออาชีพตลอดทั้ง 3 วัน

ส่วนการมอบรางรางวัล Thailand e-Commerce Awards: People’s Choice 2017 สำหรับธุรกิจออนไลน์ขวัญใจคนไทยแห่งปี เฟ้นหาจากการเสนอชื่อและตัดสินจากมหาชนทางระบบออนไลน์ และมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านอีคอมเมิร์ซจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ประกอบด้วย กูเกิล เฟชบุ๊ก สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย และหน่วยงานพันธมิตร

รางวัลที่มอบแก่ SMEs มี 7 รางวัล ได้แก่ สาขา Fan Favorites in Brand Storytelling of the Year ผู้ที่ได้รับรางวัลคือ www.jonessalad.com, สาขา Fan Favorites in Social Media Communication of the Year ผู้ที่ได้รับรางวัลคือ www.bigteshop.com, สาขา Favorite in “ChoomChon” Brand of the Year ผู้ที่ได้รับรางวัลคือ www.myshop.in.th, สาขา Fan Favorites in Website Design of the Year ผู้ได้รับรางวัลคือ www.decoriq.com, สาขา Fan Favorites in Health & Beauty /Fashion ผู้ที่ได้รับรางวัลคือ www.beautynista.com, สาขา Fan Favorites in Creative Farmers’ Products /Agriculture ผู้ที่ได้รับรางวัลคือ www.byfarmers.com และสาขา Fan Favorites in Food & Beverage ผุ้ที่ได้รับรางวัลคือ www.facebook.com/kinzagyoza

รางวัลที่มอบแก่ Enterprise มี 6 รางวัล ได้แก่ สาขา Favorite Brand of the Year /Top of Mind of the Year ผู้ที่ได้รับรางวัลคือ www.lazada.co.th, สาขา Excellent Customer Focus Service ผู้ได้รับรางวัลคือ www.bigc.co.th, สาขา Excellent Delivery/Logistics Management of the Year ผู้ได้รับรางวัลคือ https://th.kerryexpress.com, สาขา Fan Favorites in e-Payment of the Year ผู้ได้รับรางวัลคือ www.truemoney.com, สาขา Creative Campaign & Viral Marketing of the Year ผู้ได้รับรางวัลคือ www.lazada.co.th และสาขา Outstanding in CSR: Corporate Social Responsibility ผู้ได้รับรางวัลคือ https://shoponline.tescolotus.com

อนึ่งสำหรับการจัดงาน Thailand e-Commerce Week 2017 ครั้งนี้ มีผู้สนับสนุนจากหลายภาคส่วน ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (DTAC), บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (AIS), บริษัท อินเตอร์สเปซ (ประเทศไทย) จำกัด, ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน), การไฟฟ้านครหลวง, บริษัท นิภา เทคโนโลยี จำกัด, ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank), สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด, สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย, สมาคมธนาคารไทย, สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย, สมาคมผู้ดูเว็บไทย, บริษัท โปร-ทอยส์ จำกัด, Schnell Media, บริษัท ซีแมนทิค ทัช จำกัด (BentoWeb), Job BKK, Work Venture, Too Fast Too Sleep, บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน), นิตยสาร Marketing Oops, บริษัท ทรู ดิจิตอล แอนด์ มีเดีย แพลตฟอร์ม จำกัด และผู้สนับสนุนอื่น ๆ อีกมากมายทั้งจากภาครัฐและเอกชน

You may also like...