“ดร.สุวิทย์” รมต.วิทย์ ตรวจเยี่ยม
มอบนโยบายหนุนวว. Thailand 4.0

You may also like...