มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ
หนุนงบช่วยเด็กไทยสายตาดี

 

นางสาวภาสินี ปรีชาธนาพล กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ ร่วมเปิดโครงการ “เด็กไทยสายตาดี ชีวีมีสุข” โดยสนับสนุนงบประมาณ 500,000 บาท ในการตรวจวัดสายตาประกอบแว่นให้กับเด็กนักเรียน ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาสายตาที่ผิดปกติ ณ สำนักงานเขตการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

You may also like...