สกว.จับมือภาครัฐ-เอกชนดันไทย
ฮับผลิตชิ้นส่วน-วิจัย-ซ่อมอากาศยาน

You may also like...