ปฏิทินข่าว..ธพว.เชิญสัมมนาฟรี
สินเชื่อยกระดับเกษตรสู่มาตรฐาน

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Development Bank หรือ ธพว.) สภาเกษตรกรแห่งชาติ และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขอเชิญผู้ประกอบการกิจการด้านเกษตร และเกี่ยวเนื่อง รวมถึง  ประชาชนทั่วไปในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วม โครงการสัมมนามาตรการสนับสนุนด้านสินเชื่อแก่กลุ่มเกษตรกรและเกษตรแปรรูป SMEs เกษตร  ในวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 11.00-16.30 น. ณ ห้องบรรจงแกรนด์บอลรูม 9 โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ภายในงานผู้ร่วมสัมมนาจะได้รับรู้มาตรการสนับสนุนสินเชื่อของภาครัฐเพื่อกลุ่มเกษตรกร ช่วยยกระดับธุรกิจและขยายตลาด รวมถึง มีบริการทางการเงินครบวงจร เช่น  คลินิกให้คำปรึกษาทางการเงิน และเขียนแผนธุรกิจจาก SME Development Bank บริการค้ำประกันสินเชื่อจากบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และบริษัทห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด  แนะนำการสร้างมาตรฐานช่วยยกระดับมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร เป็นต้น ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมงานได้ฟรีสอบถามรายละเอียด Call Center 1357

You may also like...