ฟู้ดอินโนโพลิส เปิด “PADTHAI 2018”
อบรมSMEsลุยธุรกิจนวัตกรรมตปท.

เมืองนวัตกรรมอาหารหรือฟู้ดอินโนโพลิส เปิดอบรมผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ที่ประกอบธุรกิจอาหารและต้องการพัฒนารูปแบบธุรกิจเดิมโดยอาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ภายใต้โครงการ PADTHAI2018 by Food Innopolis โดยระดมวิทยากรระดับหัวกะทิมาให้ความรู้อย่างเข้มข้น 3 เดือนเต็ม ตั้งแต่ พฤษภาคม – สิงหาคม 2561   

ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ ซีอีโอเมืองนวัตกรรมอาหาร เปิดเผยว่า โครงการ PADTHAI 2018 (Programe for Acceleration and Development for Thai food SMEs) เปรียบเสมือนโปรแกรมเร่งรัดที่จะพัฒนาศักยภาพของธุรกิจเอสเอ็มอีด้านอาหารโดยอาศัยแนวคิดการสร้างผลิตภัณฑ์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มต่อสินค้าและบริการกับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี โดยผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมอาหาร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในตลาดสากล เพื่อเตรียมความพร้อมการนำเสนอธุรกิจต่อนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนเป็นแนวทางแสวงหาการลงทุนสำหรับต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์และธุรกิจนวัตกรรมอาหารต่อไป 

 

สำหรับการอบรมในครั้งนี้นั้น ซีอีโอเมืองนวัตกรรมอาหาร กล่าวว่า ได้รวบรวมวิทยากรระดับแนวหน้าด้านการพัฒนานวัตกรรมอาหารทั้งภาครัฐ เอกชน และมหาวิทยาลัย ตั้งแต่การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การหาแหล่งทุน จนถึงผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด  อาทิ นสพ.รุจเวทย์ ทหารแกล้ว ผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมอาหาร คุณธนพงษ์ ณ ระนอง ผู้เชี่ยวชาญด้าน VC คุณไพจิตร แสงไชย ผุ้เชี่ยวชาญด้านการทำธุรกิจอาหารในต่างประเทศ คุณลลนา ธีระนุสรณ์กิจ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา นวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร ดร.ชาคริต พิชญางกูร ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และการการบริการ อาจารย์พิรวงศ์ จาตุรงคกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ อาจารย์บุปผา เตชะภัทรพร ผู้เชี่ยวชาญด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการพาณิชย์  ฯลฯ

“ตลอด 3 เดือนเต็มของอบรมเข้มข้นในครั้งนี้ นอกจากผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้แบบตัวต่อตัวจากผู้เชี่ยวชาญแล้วยังได้รับโอกาสในการเป็นเครือข่ายของฟู้ดอินโนโพลิส เพื่อเป็นช่องทางในการเข้าถึงแหล่งทุนสนับสนุน พบกับนักลงทุนชั้นนำโดยตรง มีโอกาสไปนำเสนอผลงานในงานของฟู้ดอินโนโพลิสกับ VC ชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งเข้าร่วมโปรแกรมอื่น ๆ อีกมากมาย ที่สำคัญจะได้รับการสนับสนุนทางธุรกิจและบริการแบบ one stop service รวมถึงอีกด้วย” ดร.อัครวิทย์ กล่าวพร้อมกับย้ำว่าความท้าทายกับโอกาสมักมาพร้อมกันเสมอ

You may also like...