ธพว.หนุน STARTUP งาน 3ภูมิภาค
ผ่านสินเชื่อเถ้าแก่4.0 ดอกเพียง1%

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Development Bank) หรือ ธพวสนับสนุนการยกระดับผู้ประกอบการSTARTUP  ในงาน SMART THAI SME BUSINESS SOLUTION STARTUP 2018 จัดโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยธนาคารร่วมออกบูธให้บริการรับคำปรึกษาแนะนำทั้งด้านแหล่งความรู้ควบคู่แหล่งเงินทุน หนุนสินเชื่อเถ้าแก่ 4.0 อัตราดอกเบี้ยถูก 1พร้อมปลอดชำระเงินต้น 3 ปีแรก เปิดโอกาสแจ้งเกิดSTARTUP ธุรกิจหน้าใหม่ และผู้ประกอบการ SMEs ที่มีปัญหาทางการเงินสามารถยื่นกู้ได้ (แม้เคยปรับโครงสร้างหนี้ หรือเคยผ่อนชำระไม่ต่อเนื่อง)

โดยมีรายละเอียดสถานที่จัดงาน ดังนี้

จังหวัดภูเก็ต                ระหว่างวันที่ 8 – 10  มิถุนายน 2561      ณ เซ็นทรัลเฟชติวัล ภูเก็ต

– จังหวัดเชียงใหม่            ระหว่างวันที่ 13 – 15 กรกฎาคม 2561    ณ เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

-จังหวัดนครราชสีมา       ระหว่างวันที่ 24 – 26 สิงหาคม 2561      ณ เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน หรือสนใจยื่นขอสินเชื่อดอกเบี้ยถูก สามารถสแกนผ่าน QR Code หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1357 สนใจติดตามข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของธนาคารได้ที่Facebook/Youtube/Twiter/Line@: SME Development Bank

You may also like...