วช.ขยายผลธนาคารปูม้าลงพื้นที่ใต้
ขยายเครือข่ายในพื้นที่สู่ชุมชน

You may also like...