กรมปศุสัตว์ย้ำเนื้อไก่ปลอดภัย
เฝ้าระวัง- ตรวจสอบต่อเนื่อง

You may also like...