อพส.ตั้งเป้าขอทานเป็น “ศูนย์”
วอนสังคมร่วมด้วยช่วยกัน

You may also like...