รมต.อุตฯพบเกษตรกรไร่อ้อยขอนแก่น
หนุนพัฒนาอุตฯน้ำตาลสู่อุตฯชีวภาพ

 

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่นะบปะผู้ประกอบการและสมาคมชาวไร่อ้อย เพื่อส่งเสริมการยกระดับ การพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลไปสู่อุตสาหกรรมชีวภาพ โดยมีพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อย ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมต้อนรับจำนวนมาก พร้อมรับฟังแนวทางการพัฒนาและการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาผลผลิตสินค้าเกษตรราคาตกต่ำของรัฐบาล

โอกาสเดียวกันนี้ทางศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 ระดับจังหวัด (Mini ITC) ได้ร่วมออกบูธ โชว์ผลงานการช่วยเหลือผู้ประกอบการ ในการสนับสนุนบริการเครื่องจักร เครื่องมือในการผลิตแก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ช่วยลดต้นทุนการผลิต ตลอดจนให้คำปรึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาในการดำเนินธุรกิจ

 

You may also like...