คิง เพาเวอร์ มอบเงินบริจาค
“รวมน้ำใจไทย ช่วยวาตภัยใต้”

You may also like...