ธพว.ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย
งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว

นายมงคล  ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank นำคณะผู้บริหาร และพนักงานธนาคาร  ร่วมงาน อุ่นไอรักคลายความหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์”  ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดขึ้น เพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย และเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของไทยเกี่ยวกับสายน้ำ รวมทั้งเผยแพร่วิถีไทยผ่านการแต่งกายชุดไทยแบบต่างๆ  ณ พระลานพระราชวังดุสิต  และสนามเสือป่า  เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562

You may also like...