ในหลวงเสด็จฯงานเมาลิดกลางฯ
ทรงเปิดนิทรรศการวิทยาศาสตร์ฮาลาล

You may also like...