“ดร.แซม” รมช.ท่องเที่ยวกัมพูชา
ตั้งเป้าดึงนักท่องเที่ยว 15ล้านปี30

You may also like...