‘สัปดาห์มหกรรมกรุงศรีอยุธยา’
ลานหลังวัดมหาธาตุ จ.อยุธยา

You may also like...